Téměř neznámí hrdinové

Spoušť


Psalo se 26. dubna 1986 a v tehdejší ukrajinské části Sovětského svazu se odehrála nukleární havárie jaderné elektrárny Černobyl, konkrétně havárie čtvrtého bloku této pýchy Sovětského svazu. Sovětské velení rychle zjistilo, že situace je kritická. I když samotná havárie zabila na místě „pouze“ 31 lidí, dalších statisíce životů jí byly zasaženy. Po zjištění katastrofy sovětské velení okamžitě vyslalo na místo záchranné sbory a pracovníky, kteří měli dostat problém pod kontrolu. Ani ti však nevěděli, že jdou v podstatě na jistou smrt - to kvůli radiaci, která v celé oblasti po havárii panovala a neměli ani žádné ochranné prostředky.

Hned jak se dostali na místo začali odklízet trosky a stavět ocelovo – betonový sarkofág, kterým chtěli čtvrtý blok kompletně uzavřít. Nejprve však bylo potřeba uhasit hořící jádro čtvrtého jaderného bloku elektrárny. To se nakonec podařilo, hrozilo ale, že se roztavené jádro propadne do místnosti pod ním, kde se nacházel poškozený vodní, chladící systém reaktoru a vytvořilo se tam jezírko vysoce radioaktivní vody, která by při kontaktu s jádrem způsobila gigantickou termonukleární reakci a tím by se většina světa stala neobyvatelným po dobu několika tisíc let.

6. května už bylo ale jasné, že k tomuto nebezpečí nejspíš dojde. Proto byl sestaven tříčlenný tým, který se měl potopit do radioaktivní vody, otevřít kanálový systém a umožnit vodě odtéct. Tým se skládal ze tří lidí, Alexeje Ananenka, Valeriho Bezpalova a Borisse Baranova. Alexej Ananenko byl z trojice jediný, kdo měl znalosti ohledně kanálového systému a jeho umístění, ostatní dva muži byli součástí záchranných složek, které operovaly v oblasti. Velmi hrdinské je to, že tito tři muži se k tomuto úkolu přihlásili dobrovolně a byli seznámeni s nebezpečím, které je ve vodě čeká. Byla to jistá smrt. Přesto se od úkolu nenechali odradit a společně se do místnosti potopili. Jako vybavení dostali speciální obleky, které měly za úkol udržet je při životě do konce mise a malé podvodní baterky. Asi po pěti minutách ponoru se jim ventily podařilo najít a otevřít, poté vyplavali ven. Mise byla úspěšná, bohužel všichni tři hrdinové do třech dnů od mise zemřeli na nemoc z ozáření.

I přesto, že věděli, do jakého rizika jdou, ani na chvíli nezaváhali a bez váhání misi splnili. Tím zachránili svět před katastrofou. I přes toto hrdinství, je však mnoho lidí nezná a to je podle mě na čase změnit, proto jsem napsal tento článek.


Oblékaní do obleků a příprava na misi.