Simona Trnková - Redaktorka

Katolické gymnázium navštěvuje od září 2011. Zde se kromě časopisu zapojuje i v liturgické schole a studentském klubu Halahoj. Mezi její koníčky patří, mimo jiné, tanec, čtení, příroda a v neposlední řadě i hra se slovy a s fantazií.