Rozhovor s výměnnou studentkou Paige Hope Larson

Názory na KG ze všech stran


Naše škola na začátku školního roku přijala spoustu nových tváří. A kromě prváků a primánů jsou to také výměnné studentky ze Severní Ameriky Paige Hope Larson a Esmeralda Ortiz Castanon, které navštěvují třídu 3. A. Stráví zde celý školní rok a dostanou se tak do každodenního života českých studentů. A nejen jich. Dostali se sem díky neziskové organizaci Rotary International, která celý pobyt těchto dvou studentek zaštiťuje. A zde je exkluzivní rozhovor s první z nich.


Měla jsi na výběr, když ses rozhodovala, do které země se vydáš? Pokud ano, proč to byla právě Česká republika? Jak vlastně taková studentská výměna funguje?

Jsem výměnná studentka z Kalifornie - ze Spojených států amerických a jsem zde díky programu Rotary Youth Exchange. Žiju v distriktu 5230, který leží v centrálním údolí v mém státě. K mému rozhodnutí jet na výměnný pobyt vedla dlouhá cesta. Nejprve jsem mluvila se zástupci Rotary klubu v mém městě. A krok první byl za mnou! Pár týdnů poté jsem měla společně se všemi uchazeči v mém okrese víkendové orientační setkání. To zahrnovalo intenzivní rozhovory s mnoha zaměstnanci v Rotary a sepsání seznamu zemí, o které bychom měli zájem. Po mnoha namáhavých hodinách rozhovorů a dlouhém čekání, lidé z Rotary klubu vybrali pro každého studenta zemi, do které se vydá. A i druhý krok byl za mnou! Můj Rotary klub mi nabídl výměnný pobyt v České republice. Když jsem to zjistila, byla jsem nadšená! O této zemi jsem slyšela mnoho dobrého. Během zbytku roku jsme se ještě několikrát setkali a připravovali se jsme na náš nový rok. Takže třetí, čtvrtý a pátý krok byl hotov a teď jsem tady. Jsem moc vděčná za všechny zkušenosti, které jsem zde zatím získala a nemůžu se dočkat, co se bude dít dál.


Strávíš zde celý školní rok. Zvykla sis už na naše podnebí, na mentalitu českých lidí a školu, kterou navštěvuješ?

Jsem zde zatím dva a půl měsíce a už jsem si na české prostředí trochu zvykla. V Kalifornii žiju ve velmi horkém městě, a i když jsem věděla, že počasí v Evropě bude mnohem chladnější, stále to pro mne bylo překvapením. Ale zvykám si! Je značný rozdíl mezi českými a americkými školami. První měsíc školy pro mne byl celkem matoucí, ale potom, co jsem všude následovala své spolužáky, začala jsem všemu rozumět a časem jsem se osamostatnila. Naštěstí jsem se nesetkala s žádným velkým kulturním šokem. Lidé jsou zde milí a jídlo je výborné!


Jaká skutečnost je pro tebe u nás nejdivnější a jaká se naopak shoduje se zvyklostmi ve Spojených státech?

Je zde pár drobností, které jsem vypozorovala. Nošení přezůvek ve škole a doma není něco, co by pro mne bylo běžné. Věk, kdy je povoleno pití alkoholu, je v Americe 21 let. Většina lidí, kterým je pod 21 ho pijí v tajnosti doma. Ale tady jsem takové lidi viděla, jak pijí normálně na veřejnosti. To byl velmi zajímavý pohled. Také pohyb po městě je pro mne zvláštní. Všude po celé Kalifornii jsem zvyklá řídit. Tady stále chodím pěšky, čehož jsem si naučila vážit a užívám si to. Na druhou stranu moje každodenní rutina v Třebíči je podobná té v Kalifornii. Každý den chodím do školy, něco dělám po ní a pak jdu domů a trávím čas se svojí rodinou. A o víkendu jsem s přáteli. Časem se můj život zde zformoval a teď je to pro mne už normální.


Co si myslíš o našem školním systému? Jaký je největší rozdíl mezi českou a americkou střední školou? Jsi spokojená se svojí třídou a učiteli?

Evropský školní systém je drasticky odlišný v porovnání s americkými školami. Rozvrh hodin je mnohem složitější, ale spíše uvolněný. Katolické gymnázium má hodně vyučovacích hodin. Když jsem studovala na střední škole Clovis North v Kalifornii, měla jsem pravidelně sedm hodin každý den. Měli jsme možnost navštěvovat předměty, které souvisely s naším vysněným povoláním. Po škole se většina studentů účastní mimoškolních aktivit, jako jsou sporty, zájmové kroužky nebo doučování. Každý pátek máme sportovní akci, které se účastní většina školy, aby fandila svému týmu. Užívám si ten odpočinek a časovou flexibilitu na Katolickém gymnáziu, ale myslím si, že aktivity, které Clovis North nabízí, jsou báječné. Angličtina je zde pochopitelně můj nejoblíbenější předmět. Nejenže to je jediný předmět, kterému rozumím, ale i učitelé jsou naprosto skvělí!


Co děláš ve svém volném čase v Třebíči? Co pro vás například organizuje Rotary klub, díky kterému ses k nám dostala?

Svůj volný čas trávím s mými přáteli ze školy a dalšími třemi výměnnými studenty nebo s mojí hostitelskou rodinou. Když mám trochu času, učím se česky a pracuji na svých dovednostech v tomto jazyce. Rotary klub v Třebíči je velmi přívětivý a ochotný ke všem výměnným studentům ve městě. Vzali nás na výlet do Brna, na Slovensko a na letní tábor. Nabídli nám několik dalších výletů a aktivit i do roku 2018. Třeba lyžování na Slovensku, poznávací zájezd do Francie, Španělska a Itálie.


Na internet publikuješ docela úspěšný blog. Mohla bys nám o něm něco říct?

Mnoho výměnných studentů po celém světě píší nebo natáčejí videa o jejich zkušenostech z ročního pobytu v cizí zemi daleko od domova. Jejich přátelé a rodiny tak zůstávají informováni o tom, že jsou v pořádku a živí. Takže kvůli této skutečnosti jsem si udělala vlastní blog (www.girlgoneglobal17.wordpress.com) také. Píšu o věcech, které jsem zvládla a čím jsem si prošla po dobu, co jsem tady. Je to perfektní příležitost si vylít srdce a udržet si kontakt s lidmi doma.


Moc děkuji Paige za rozhovor a budu se těšit na další třeba právě s druhou ze jmenovaných výměnných studentek.