Osmičková výročí

Ruuská vlajk


Podle statistiky vypracované v rámci průzkumu agentury NMS Market Research, téměř polovina mladých lidí neví, co se stalo v roce 1938, 1948 a 1968. Se znalostmi o roce 1918 jsou na tom lépe, správně datum založení republiky uvedly dvě třetiny dotázaných. Ze statistik také vyplývá, že český národ vnímá vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 negativněji než vznik protektorátu.

Z průzkumu zjistíme, že události v letech 1918 a 1968 jsou nejvíce známé, protože je dokázalo správně uvést 79 % všech dotázaných. Mnichovskou dohodu v roce 1938 však dokázalo správně zařadit jen 54 % dotázaných, což je alarmující počet. Poněkud lépe je na tom rok 1948 s 65 procenty správných odpovědí, přesto tento počet rovněž není uspokojivý. Z grafu lze vyčíst, že znalost těchto dat se zvyšuje s rostoucím věkem, vzděláním a příjmem.

Když se blíže podíváme na konkrétně nejmladší věkovou skupinu, která se průzkumu zúčastnila, zjistíme, že události v roce 1938 zná jen necelých 42 % dotázaných lidí ve věku 18 až 24 let, o komunistickém puči v roce 1948 ví 51 % dotázaných. Rok 1968 zase nic neříká 46 % dotázaných. Lépe jsou na tom znalosti o roce 1918, tedy o vzniku Československa. Tuto událost dokázalo správně popsat 72 % mladých lidí. Ve studii se také uvádí, nejčastější zdroje znalostí. Školní výuka, učebnice či encyklopedie byly hlavními zdroji informací u všech dotazovaných skupin, konkurovat jim mohly jen informace poskytnuté přes rodinu, přátelé a známé. Ale to jen v případě událostí roku 1968.

Zajímavým zjištěním je, že jen podle čtvrtiny respondentů, je výuce moderních dějin ve školách věnována dostatečná pozornost. Za nedostatečnou ji považuje 61 procent. Většina dotazovaných by volila jako hlavní formu výuky navštěvování historicky významných míst a sledování filmů s následnou diskuzí o daném tématu. Vedlejší formu výuky by měla tvořit práce s učebnicemi.

Osobně mne tato studie velmi překvapila, proto si pro vás přichystám sérii článků o osmičkových výročích, o letech 1918, 1938, 1948 a 1968. Následující čtyři měsíce se budete moci těšit na články právě o těchto výročích. Začínáme založením Československé republiky.


Zdroj: www.postbellum.cz/2018/07/jak-zname-nase-osmickova-vyroci/