Fight Kvinta vs. 1.AV pondělí 12. Listopadu se v aule našeho gymnázia odehrála dosud nevídaná událost. V místnosti plné fanoušků a zvědavců se utkali zástupci kvinty a 1. A o čest své třídy. Tato akce ovšem nebyla pořádána oficiálně, lidé se sešli pouze na základě facebookové události, za jejímž vznikem stáli studenti oktávy.

Vše začínalo postupně – na facebookové stránce Přiznání KG Třebíč se až příliš často napadaly paralelní třídy kvinta a 1. A. Ne příliš aktivní stránka se opět začala plnit několika příspěvky za den, což samozřejmě vedlo ke stále větší sledovanosti a aktivitě uživatelů. Situace se vyostřovala a probudila tak některé studenty oktávy, kteří se ujali iniciativy. Od nejasných narážek v komentářích se propracovali až k velmi konkrétnímu kroku a k naplánování akce s názvem Fight Kvinta vs. 1. A. Událost byla ohlášena ve čtvrtek 8. listopadu a během čtyř dní oslovila na Facebooku přes tři sta uživatelů.

Tyto dny patřily plně virtuálnímu světu. Zmíněné facebookové stránky zažily svůj vrchol, denně přibylo až padesát nových příspěvků (ne všechny se týkaly tohoto tématu, drtivá většina však ano). Debaty se zúčastnili fanoušci jedné či druhé třídy, osoby tázající se organizátorů na podrobnosti akce a nechyběly ani pochvalné texty typu: „Konečně se tady něco děje.“ Mezi pisateli se samozřejmě objevili i tvrdí kritici celé akce, kteří se nebáli poukázat dokonce i na slabší intelekt jedinců, jenž fight pořádali nebo ho aktivně podporovali. Na ně však často reagovali recesivní autoři nejen textovými, ale i obrazovými příspěvky, prostřednictvím nichž se kritikům lehce vysmívali.

Samotní organizátoři byli z ohlasů na akci mírně překvapeni, avšak o to více potěšeni. Opět se ukázala síla sociálních sítí a pár správně mířených komentářů. Zatímco si zúčastněné třídy vyměňovali na Facebooku názory, „hypovali“ se navzájem a dokonce vystoupily z virtuálního světa a vyvěsily propagační materiály po celé škole, v oktávě se dumalo nad technickým provedením souboje. Vymýšlela se nejen taktika boje, plánoval se livestream na Instagramu nebo třeba umístění všech senzacechtivých diváků. Objevila se však i menší nepříjemnost, když několika organizátorům přišla přes chat výhružka. Dotyčný hrdina si však po odeslání zprávy všechny adresáty zablokoval a tak nemuselo dojít k jinému fightu než byl ten plánovaný. Zpětně se zjistilo, že dotyčný není z naší školy a byl podrážděn plánováním podobné akce, kterou sám připravoval na své škole (ta ovšem měla o poznání menší sledovanost a propagaci). Studenti oktávy však zamítli jakékoliv kopírování nápadu. Podobnost událostí byla čistě náhodná.

V pondělí při příchodu do auly mohli být někteří mírně vyděšeni. Učebna, obrazně řečeno, pukala ve švech. Všechny příhodné plochy fanoušci navíc vyzdobili propagačními materiály svého týmu. Nutno podotknout, že v tomto ohledu měl tým kvinty, který dokonce přišel oblečen do třídních mikin, poněkud navrch. Vybraní zástupci obou tříd se dostavili za zvuku hudby a halasného povzbuzování publika. Někteří přišli skutečně originálně oblečeni a donesli si s sebou i velmi originální rekvizity – válečky na těsto a paličku na maso. Čím víc se blížila chvíle odhalení skutečné podoby souboje, tím víc se někteří členové organizátorské třídy báli hněvu velkého davu a hledali únikové východy z auly. Bohužel, místnost disponuje pouze zamřížovanými okny, tudíž dostat se ven jinou cestou než skrz masu těl bylo zhola nemožné. Přišel čas představit pravidla hry. Po odkrytí notoricky známé deskové hry zakřičel moderátor do mikrofonu: „Člověče, nezlob se!!!“ A dav se přidal mohutným pokřikem: „Jóóó!!!“ Strach organizátorů byl tudíž zažehnán, nikdo se na ně rozzuřeně nevrhl. Ba dokonce většina publika zůstala na místě a neodešla otráveně na oběd. Přítomni byli dokonce i němečtí studenti z partnerského gymnázia v Krumbachu, kteří zde tou dobou byli zrovna na výměnném pobytu. Během celé napínavé hry zněla hudba, pokřikovali fanoušci stojící nejen na zemi a spousta mobilů fotila a natáčela nezvyklou podívanou. Boj skončil zhruba po dvaceti minutách vítězstvím kvinty.

Jak vidíte, my studenti Katolického gymnázia v Třebíči se můžeme pochlubit krásným smyslem pro humor a pro recesi. Rozhodně nám nechybí ani akčnost a představivost. Pokud si někdo z vás vzpomene na Saturnina (mimochodem jedno z děl v maturitním kánonu), konkrétně na pasáž, kdy doktor Vlach dělí lidi do tří skupin podle představivosti, nebude těžké uhodnout, do které by po tomto kousku zařadil nás 😊