Dobrovolnictví


Byli jste už někdy dobrovolníkem? A teď nemyslím zrovna dobrovolníkem u tabule při zkoušení. A proč mě napadla zrovna tato otázka? Diecézní charita Brno, pod kterou spadá i „naše“ Oblastní charita Třebíč, má letošním rokem na kontě už patnáct let, během kterých nabízí pomoc prostřednictvím akreditované dobrovolnické činnosti.

Pokud si ovšem teď z ničeho nic nemůžete vybavit jiného dobrovolníka, než je právě ten hrdina obětující se za třídu během zkoušení, ponechám zde i pár vět o dobrovolnictví obecně.

Dobrovolníkem se stává člověk, který po dohodě s vysílající organizací vykonává předem dohodnutou činnost. Může se jednat o službu potřebným lidem, péči o životní prostředí nebo kulturní památky, sbírkové akce, pomoc při živelných katastrofách… Škála je pestrá. Důležitým aspektem dobrovolnictví je fakt, že člověk tuto činnost provádí ve svém volném čase mimo své zaměstnání nebo studium. Dobrovolnictví se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Do první kategorie spadají většinou jednorázové akce. Pokud soustavná dobrovolnická činnost trvá déle jak tři měsíce, řadí se do kategorie druhé. Dobrovolníkům musí být minimálně 15 let (kvartáni, za chvíli z vás mohou být naprosto oficiální dobrovolníci), ovšem pokud by se jednalo o pomoc v zahraničí, je potřeba dosáhnout plnoletosti, tedy mít těch let alespoň 18 (tentokrát může pomyslný metr stříhat septima a 3. A).

Charita patří v Česku mezi nejznámější organizace, které dobrovolnické služby aktivně a rozsáhle využívají. Nejinak je tomu i zde v Třebíči. Významným projektem, který stojí výhradně na dobrovolnících, je sousedská pomoc. Prostřednictvím ní dobrovolníci navštěvují a pomáhají převážně starším, zdravotně postiženým nebo osamoceným lidem. Každý potřebuje něco jiného – zájem, vyslechnutí, drobný nákup nebo úklid. Díky propojení profesionální a dobrovolnické pomoci se rozšiřuje dostupnost sociálních služeb na našem okrese. Charita spolupracuje i s dalšími organizacemi, dobrovolníci tak navštěvují například pacienty v třebíčské nemocnici nebo klienty v domovech důchodců.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, dobrovolnictví nemusí znamenat pouze pravidelné docházení na určité místo. Pokud má někdo poměrně málo času, ale stejně by rád dal k dispozici alespoň kousek svých sil, vždy se může zapojit do jednorázové akce. Ti z vás, kteří jste na KáGéčku alespoň rok, už víte, že naše škola s Charitou poměrně často spolupracuje a právě na tyto jednorázové akce vysílá dobrovolníky z řad studentů. To může být příležitost pro ty z vás, kteří by nejspíš nenašli odvahu se sami přihlásit na Dobrovolnickém centru. Jedná se často o sbírky s účelem osvěty veřejnosti. Mezi tradiční patří Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic nebo Akce cihla.

A proč vlastně být dobrovolníkem? Čas věnovaný někomu druhému nebo činnosti, která má podle nás smysl, není zahozený. Můžeme mít sami ze sebe dobrý pocit. Získáme nové zkušenosti a poznáme svět, do něhož bychom jinak neměli šanci nahlédnout. Učíme se komunikovat s lidmi. Zbavujeme se vlastních předsudků a domněnek… Tato otázka má více správných odpovědí a každý si ji musí zodpovědět sám.